Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Anna Piotrowska-Marchut

Grupa I - "Biedronki" - dzieci 3 i 4 - letnie - mgr Justyna Grzesik, mgr Anna Gil, mgr Danuta Wrona
Grupa II - "Wiewiórki" - dzieci 5 - letnie – mgr Katarzyna Jońska
Grupa IIA - "Jeżyki" - dzieci 4 i 5 - letnie – mgr Ilona Moskwa
Grupa III - "Tygryski" – dzieci 5 - 6 –letnie – mgr Ewa Kubicka, mgr Renata Tofil

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy podnoszą kwalifikacje biorąc aktywny udział w kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, posiedzeniach rady pedagogicznej. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.