Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr Anna Piotrowska Marchut

Grupa I - "Biedronki" - dzieci 3 - letnie – mgr Teresa Wieczorek, mgr Anna Matysek
Grupa II - "Wiewiórki" - dzieci 4 - letnie – mgr Katarzyna Jońska
Grupa III - "Tygryski" – dzieci 5 - 6 –letnie – mgr Krystyna Kopczyńska

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy podnoszą kwalifikacje biorąc aktywny udział w kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, posiedzeniach rady pedagogicznej. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.