Edukacja

PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W naszym przedszkolu realizujemy następujące programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego:
 1. "Nasze przedszkole" - M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska wyd. MAC Edukacja
 2. Program nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. - Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej.
W przedszkolu realizowane są programy innowacyjne opracowane przez nauczycieli:
 1. Program wychowawczy w przedszkolu – "Jestem dobrym przedszkolakiem".
 2. Program profilaktyczny "Bezpieczniej i zdrowiej w przedszkolu przy ul. Tujowej".
 3. Program edukacji matematycznej w przedszkolu "Mali giganci".
 4. Program ekologiczny - "Ekoludek przyjacielem przyrody".
 5. Program adaptacyjny – "Dzielne przedszkolaki".
 6. Program profilaktyczny- logopedyczny – "Mówię poprawnie".
 7. Rytmika w przedszkolu.
 8. Kocham jednego Boga - Jedność.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 1. Język angielski – wszystkie grupy
 2. Język niemiecki – grupa II i III
 3. Zajęcia rytmiczno – muzyczne – wszystkie grupy
 4. Religia – grupa III
 5. Spektakle teatralne - wszystkie grupy
 6. Terapia logopedyczna