Edukacja

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 - 8.00

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka. Gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjne.
Praca indywidualna z dzieckiem - rozwijanie zainteresowań i zdolności.

8.00 – 8.45

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci;
Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Ćwiczenia poranne lub zabawy taneczno i ruchowe.

8.45 – 9.30

Czynności porządkowe i higieniczne, śniadanie.

9.30 – 10.30

Zajęcia dydaktyczne.
Nabywanie umiejętności przewidzianych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

10.30 – 11.45

Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe. Zabawy swobodne i zorganizowane. Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające, język angielski.

11.45 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.40

Zabawy o charakterze uspokajającym – słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, wykorzystanie kącików zainteresowań, kontynuacja tematyki zainspirowanej przez nauczycielkę.
Praca z dzieckiem zdolnym.

13.40 – 14.00

Podwieczorek

14.00 – 16.30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności.
Spacery i zabawy na powietrzu.